ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 10
Писмо № 67/74 от 03.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Каква трябва да бъде продължителността на работната седмица съгласно нормата на новата ал. 2 на чл. 113 КТ
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94 ИИ/306 от 04.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 02/225 от 10.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94ДД/379 от 12.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94 ВВ/77 от 12.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 26/314 от 23.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Ползване на отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст в случаите по чл. 123 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 8
Писмо № 94.ММ/487 от 30.08.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Уволнението е неправилно, ако не е искано обяснение
авторски материал, стр. 10
Писмо № 94РР/231 от 10.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 26/374 от 03.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 11
Писмо № 29/28 от 14.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94 ПП/283 от 14.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 26/376 от 15.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работа при различни работодатели
авторски материал, стр. 13
Писмо № 94ММ/507 от 15.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Трудовият стаж при заплащане на увеличения размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 14
Писмо № 92/616 от 20.09.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Заемането на по-висока длъжност в администрацията по Единния класификатор става при определени в закона условия
авторски материал, стр. 19
Служебно правоотношение може да възникне чрез конкурс по изключение, предвидено в закона
авторски материал, стр. 21
Писмо № 06.00-334 от 30.07.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 24
Писмо № 20.Т-11 от 04.08.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 25
Писмо № 20.В-24 от 04.08.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 26
Писмо № 05.15-471 от 6 август 2004 г. на МДА
административна практика, стр. 27
Писмо № 05.15-511 от 05.08.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 27
Писмо № 04.01-278 от 03.09.2004 г. на МДА
административна практика, стр. 28
Изчисляване възнаграждението за платен отпуск
авторски материал, стр. 30
Право на допълнително възнаграждение за продължителна работа при наемане по чл. 114 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 31
Определяне размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест"
авторски материал, стр. 33
Право на обезщетение за безработица при прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
авторски материал, стр. 36
Право на обезщетение за безработица при прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
авторски материал, стр. 36
Право на регистрация и обезщетение за безработица след прекратяване на трудов договор на прокурист на ЕТ
авторски материал, стр. 38
Право на регистрация и обезщетение за безработица след прекратяване на трудов договор на прокурист на ЕТ
авторски материал, стр. 38
Месечни целеви помощи за отопление 2004 - 2005 г.
авторски материал, стр. 50
Самоосигурените имат право на обезщетение за гледане на болен член от семейството, ако се осигуряват и за неработоспособност
авторски материал, стр. 53
Самоосигурените имат право на обезщетение за гледане на болен член от семейството, ако се осигуряват и за неработоспособност
авторски материал, стр. 53
При прекратяване на осигуряването правото на парично обезщетение за отглеждане на малко дете се губи
авторски материал, стр. 55
Писмо № 70-204-1 от 13.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 70-204-1 от 13.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 26-1118 от 17.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 26-1118 от 17.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 26-1124-1 от 18.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 26-1124-1 от 18.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Пенсиониране на учителите по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО
авторски материал, стр. 59
Пенсиониране на учителите по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО
авторски материал, стр. 59
Необходими документи за отпускане на пенсии по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 61
Необходими документи за отпускане на пенсии по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 29/2004
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 30/2004
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 30/2004
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 29/2004
авторски материал, стр. 67
Писмо № 04.02.643 от 26.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 04.02.643 от 26.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 66-18-18- от 01.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 66-18-18- от 01.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 04-02-613 от 01.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Здравно осигуряване на работещите по граждански договори
авторски материал, стр. 70
Здравно осигуряване на работещите по граждански договори
авторски материал, стр. 70
Писмо № 04-02-613 от 01.09.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 19-04-63 от 01.09.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 76
Писмо № 19-02-100 от 13.09.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 76
Писмо № 19-02-100 от 13.09.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 76
Писмо № 19-04-63 от 01.09.2004 г. на НЗОК
административна практика, стр. 76
Новият закон за здравето
авторски материал, стр. 88
Новият закон за здравето
авторски материал, стр. 88