ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2004 г., кн. 08
Подобрения в недвижим имот, извършени от държател
авторски материал, стр. 5
Ако ползвателят е недобросъвестен
авторски материал, стр. 12
Пълномощно се заверява при лично присъствие
авторски материал, стр. 13
Решение № 478 от 17.06.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 14
Решение № 754 от 14.07.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 17
Съществува ли законова възможност чужденци да закупят и да притежават земеделска земя у нас?
авторски материал, стр. 20
Решение № 1200 от 13.07.2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 22
Участие на заинтересувани лица в административното и съдебното производство по Закона за устройство на територията. Защита срещу незаконното строителство
авторски материал, стр. 26
Какво включва площта на недвижимия имот и как влияе при определяне на цената му
авторски материал, стр. 35
Въпроси на началния стадий на съдебната делба
авторски материал, стр. 43
Подялба на наследствените земи
авторски материал, стр. 49
Решение № 190 от 26.03.2004 г. на ВКС, I г.о
административна практика, стр. 52
Решение № 193 от 17.03.2004 г. на ВКС, I г.о.
административна практика, стр. 53
Дейността на организациите за колективно управление на авторски и сродни на тях права в контекста на Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 55
Практика на Патентното ведомство при регистрация на географските означения
авторски материал, стр. 61
Залогът и ипотеката на приватизирано имущество и забраната за отчуждаване
авторски материал, стр. 69