ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 1
Писмо № 92/609 от 17.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94 ЗЗ/153 от 17.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94 ТТ/282 от 17.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 92/637 от 17.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94АА/570 от 18.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 61/262 от 17.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 29/27 от 15.12.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Национален план за борба с бедността и социалната изолация
авторски материал, стр. 9
Стратегия по заетостта 2004-2010 г. ­ основни цели, насоки и направления на действие
авторски материал, стр. 27
Процедури за предоставяне на информация по отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица, прехвърляне на досиета, издаване на справки/удостоверения и други документи между АЗ и НОИ по обслужване на клиентите с право на парично обезщетение за
административна практика, стр. 74
Процедура по преминаване на плащанията по Закона за семейни помощи за деца от Националния осигурителен институт и Министерство на образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане от 01.01.2004 г.
административна практика, стр. 83
Възможности за работа на български граждани в чужбина
административна практика, стр. 87