ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2004 г., кн. 1
1000 лв. глоба заради приет без трудов договор работник
авторски материал, стр. 5
Трудов договор по ПМС № 66 от 28.03.1996 г.
авторски материал, стр. 6
Срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ може да продължи повече от 3 години
авторски материал, стр. 8
Удължен платен годишен отпуск за служител, заемащ длъжността “възпитател” в частно детско заведение
авторски материал, стр. 10
Уволнение по чл. 327, т. 2 КТ при дадено предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 14
Уволнение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 17
За някои изменения в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 21
Декларация за финансов или друг делови интерес на ЗДСл
авторски материал, стр. 24
Промените в режима на отпуските на държавните служители
авторски материал, стр. 27
Разяснения във връзка с обявлението за конкурс за заемане на длъжност за държавен служител по чл. 10а от Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 31
Писмо № 20.А-22 от 23.10.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 34
Писмо № 06.00-293 от 17.11.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 35
Писмо № 06.00-335 от 18.11.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 36
Заплащане за работа през дните на официалните празници
авторски материал, стр. 37
Особености на заплащането при неизпълнение на трудовите норми за месеца
авторски материал, стр. 38
База за определяне на допълнителното възнаграждение за продължителна работа
авторски материал, стр. 40
От 2004 година Законът за здравословни и безопасни условия на труд е в сила за всички предприятия
авторски материал, стр. 42
Регистрация на частни фирми за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 48
Процедура по информиране при масови уволнения
авторски материал, стр. 51
Майките, отглеждащи децата си, могат да се регистрират като безработни
авторски материал, стр. 53
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за осигурителните отношения през 2004 година
авторски материал, стр. 55
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за осигурителните отношения през 2004 година
авторски материал, стр. 55
Законът за семейни помощи за деца и процедура по преминаване на плащанията към Агенцията за социално подпомагане
авторски материал, стр. 61
Новото в правната уредба при пенсиониране на учителите
авторски материал, стр. 66
Новото в правната уредба при пенсиониране на учителите
авторски материал, стр. 66
Определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 68
Определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 68
Писмо № 66-12-78 от 17.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 26-729-1 от 28.11.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 26-729-1 от 28.11.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 66-12-78 от 17.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 04-02-847 от 19.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-02-847 от 19.12.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Избор на общопрактикуващ лекар първоначален, временен, служебен, смяна
авторски материал, стр. 74
Избор на общопрактикуващ лекар първоначален, временен, служебен, смяна
авторски материал, стр. 74
Писмо № 19-02-164 от 10.11.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 19-02-164 от 10.11.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 78
Писмо № 19-03-241 от 25.12.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79
Писмо № 19-03-241 от 25.12.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79