ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2003 г., кн. 12
Писмо № 94.33/138 от 14.10.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 61/ 231 от 17.10.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94.ДД/563 от 24.10.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 67/88 от 24.10.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94. КО/304 от 24.10.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 92/628 от 10.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 26/411 от 11.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 92/628 от 10.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 26/398 от 11.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ИИ/465 от 11.11.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Методики и показатели за бедността. Основни ключови понятия
авторски материал, стр. 13
Инспекционната дейност при производството и употребата на опасни вещества, препарати и продукти
авторски материал, стр. 17
Писмо № 91.00.1932 от 05.11.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 28
Писмо № 93.040229 от 11.11.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 29
Писмо № 94.КК.0095 от 12.11.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 30
Писмо № 94ЦЦ.0044 от 12.11.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 31
Писмо № 9306.0196 от 13.11.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 32
Насърчителни мерки за безработните на пазара на труда
авторски материал, стр. 33
Писмо № 91-01-247 от 22.10.2003 г. на НОИ 
административна практика, стр. 34
Писмо № 91-01-247 от 22.10.2003 г. на НОИ 
административна практика, стр. 34
Писмо № 91-01-255 от 30.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Писмо № 91-01-255 от 30.10.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Възстановяване на регистрацията на безработно лице след уволнението му от наборна военна служба
авторски материал, стр. 40
Видове пенсии, минималните им размери и добавките към тях от 01.06.2003 г.
фактологическа информация, стр. 44
Социални помощи и облекчения, предоставяни на лицата с намалена работоспособност 50 и над 50%
фактологическа информация, стр. 45
МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
авторски материал, стр. 61
МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
авторски материал, стр. 61