ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 12
Обезщетение за използване на идеална част от съсобствен имот
авторски материал, стр. 5
Предварителен договор за продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 12
Предотвратяване на измами при покупко-продажбата на недвижим имот
авторски материал, стр. 14
Решение № 1595 от 02.10.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 16
Решение № 1593 от 02.10.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 19
Технически изисквания при възстановяване право на собственост върху имоти в границите на урбанизирани територии
авторски материал, стр. 21
Определянето на застроените и прилежащи площи на сградите и съоръженията от имуществото на прекратените селскостопански организации
авторски материал, стр. 25
Придобиване по давност на реални части от поземлени имоти
авторски материал, стр. 30
Презумпцията на чл. 92 ЗС
авторски материал, стр. 34
Събирането на средства за поддържане на етажната собственост
авторски материал, стр. 40
Ползване на съсобствен имот
авторски материал, стр. 44
Решение № 497 от 09.07.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 45
Решение № 1529 от 30.07.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 46
Правни въпроси, свързани с функционирането на организациите за колективно управление на авторски права
авторски материал, стр. 47
Полезният модел като форма на закрила на изобретенията
авторски материал, стр. 54
Новият правен режим на приватизация чрез публичен търг
авторски материал, стр. 60