ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2003 г., кн. 09
Писмо № 26/25 от 27.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 08/188 от 27.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 62/86 от 11.07.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94.ЙЙ/124 от 21.07.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 67/71 от 01.08. 2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 67/70 от 31.07.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94.ББ/146 от 01.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 33/648 от 04.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ММ/289 от 04.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94АА/352 от 04.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 26/321 от 12.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 26/297 от 28.07.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 217 от 06.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94-НН-182 от 21.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 26/296 от 21.08.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Програма за земеделски производители пилотна фаза за Видинска област
административна практика, стр. 29
Писмо № 94.ЛЛ.0040 от 19.06.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 43
Писмо № 94.ХХ.0023 от 22.08.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 44
Писмо № 94.ЯЯ.0011 от 26.08.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 45
Писмо № 94.ЯЯ.0011 от 26.08.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 45
Писмо № 94.ЯЯ.0011 от 26.08.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 45
Писмо № 94.ММ.0172 от 26.08.2003 г. на АЗ
административна практика, стр. 46
Писмо № 91-01-201 от 15.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Писмо № 91-01-201 от 15.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Писмо № 91-01-202 от 18.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Писмо № 91-01-202 от 18.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Писмо № 91-01-205 от 19.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 91-01-205 от 19.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 91-01-206 от 22.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 91-01-206 от 22.08.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 9100-205 от 08.08.2003 г. на АСП
административна практика, стр. 68
Писмо № 9100-162 от 08.07.2003 г. на АСП
административна практика, стр. 69