ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2024 г., кн. 01
Отчуждаване по Закона за планово изграждане на населените места
авторски материал, стр. 5
Защита срещу виновно поведение на етажен собственик, което води до увреждане на друг самостоятелен обект от етажната собственост
авторски материал, стр. 15
Съдебна практика на ВКС в материята на подобренията
авторски материал, стр. 27
Обезщетяване на собствениците на отчуждени имоти за общински нужди по реда на Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 36
Важен проблем относно действителността на завещанието в противоречивата практика на Върховния касационен съд
авторски материал, стр. 47
Актуални въпроси на прилагане на уличната регулация и повишената стойност на урегулираните имоти
авторски материал, стр. 60
Последните изменения на Закона за авторското право и сродните му права, касаещи аудиовизуалните произведения
авторски материал, стр. 74