ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2023 г., кн. 12
Предели на ограничението за прехвърляне на винкулирани акции
авторски материал, стр. 1
Пакет за цифровизиране на финансовите услуги (Digital Finance Regime Package)
авторски материал, стр. 2
Тенденции в оформянето на задължението на инфлуенсърите да разкриват пред потребителя, че дадено съдържание е рекламно
авторски материал, стр. 3
Кратък преглед на новите положения в правния режим на Закона за особените залози
авторски материал, стр. 4
Въпроси и отговори относно стопанската непоносимост
авторски материал, стр. 5
Действие на решението за обявяване в несъстоятелност на акционер спрямо участието му в АД
авторски материал, стр. 8
„Похвати“ за законосъобразно разходване на публични средства чрез „интерпретация“ на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 9