ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 12
Местна подсъдност на съдебни дела по Закона за защита от дискриминация
авторски материал, стр. 5
За изземването на земеделски земи при неправомерно ползване (чл. 34 ЗСПЗЗ) - 2
авторски материал, стр. 19
За правото на изкупуване на идеална част от недвижим имот, в който е построена сграда с няколко самостоятелни обекта
авторски материал, стр. 28
Съдебна практика на ВКС по чл. 34 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 34
Най-добрият интерес на детето при оспорване на припознаването от биологичния родител
авторски материал, стр. 44
Няколко бележки върху наследствения/семейния договор и възможността за отказ от запазената част на наследството
авторски материал, стр. 62
Проблеми в практиката при връчване на нотариална покана чрез залепване на уведомление
авторски материал, стр. 69
Отказ за издаване на удостоверение за търпимост на незаконен строеж - гаражна клетка
авторски материал, стр. 80