ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 11
Правен статут на собствениците в етажната собственост след промените в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Управление на етажната собственост при спор между етажните собственици
авторски материал, стр. 14
Връчване на книжа и призовки на чужденци в Република България
авторски материал, стр. 27
За изземването на земеделски земи при неправомерно ползване (чл. 34 ЗСПЗЗ)
авторски материал, стр. 33
Въпроси на удостоверението за наследници като официален документ в практиката на административните и гражданските съдилища
авторски материал, стр. 44
Разполага ли бившият съпруг с иск за половината от цената на продаден по време на брака имот в режим на СИО, получена и задържана от другия съпруг?
авторски материал, стр. 64
Съдебна практика на ВКС по въпроси от ЗУТ, разглеждани по гражданскоправни спорове
авторски материал, стр. 74
Правни аспекти на блокчейн домейните в Web3
авторски материал, стр. 80