ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2023 г., кн. 10
С промени в Кодекса на труда се възлага на НАП да поддържа регистър на заетостта с единни електронни трудови записи на работниците и служителите
авторски материал, стр. 5
Законови гаранции за правата на хората с увреждания и особено на лицата с трайни увреждания
авторски материал, стр. 17
Относно правото на стачка на работниците и служителите
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 76/2023
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 77/2023
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 78/2023
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 79/2023
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 80/2023
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 81/2023
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 82/2023
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 83/2023
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 84/2023
авторски материал, стр. 39
Декларация за съгласие за полагане на труд повече от 48 часа седмично при работа по външно съвместителство
авторски материал, стр. 41
Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал, стр. 44
Трудов стаж за времето на отпуск за отглеждане на малко дете
авторски материал, стр. 47
Новите положения в Закона за противодействие на корупцията относно служителите в администрацията
авторски материал, стр. 50
Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност - Задължението за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване, се определя не от наличието или липсата на работници, с предписание от здравен орган за трудоустрояване, а от броя на работниц
авторски материал, стр. 55
Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност - Базата за определяне броя на работните места за трудоустрояване следва да е средносписъчният брой на работниците в предприятието за предходната година, с оглед да се гарантира, че ще се спазят изискван
авторски материал, стр. 57
Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност - Местата за трудоустрояване на бременни работнички или служителки не се включват в общия брой от определените по чл. 315 КТ
авторски материал, стр. 58
Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, приети в края на септември 2023 година
авторски материал, стр. 59
Особености на осигуряването на регистрираните земеделски стопани
административна практика, стр. 65