ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 09
За разликата между техническа грешка и явна фактическа грешка в гражданското съдопроизводство
авторски материал, стр. 5
Предели на приложение на санкционната мярка по отнемане на превозни средства според практиката на Конституционния съд
авторски материал, стр. 14
Съдебна практика на ВКС по чл. 108 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 27
Изменение на кадастралния регистър по отношение на сгради
авторски материал, стр. 36
Изкупуване по чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 41
Цената на развода по взаимно съгласие
авторски материал, стр. 45
Приложимо право към развода според Регламент (ЕС) № 1259/2010 (Рим III)
авторски материал, стр. 59
Защо общите правила на извъндоговорната отговорност са неприложими към деликтните искове в интелектуалната собственост?
авторски материал, стр. 69