Акцизи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Ставрева
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Възстановяване или опрощаване на митни сборове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Договорът за влог в данъчен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 За изискванията и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, съгласно новата Наредба № 3 от 19.02.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Издаване на лиценз за управление на данъчен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Силяновски
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, с цел достигане на минималните за Общността размери на акцизните ставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2014 г. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Какво предвиждат последните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Коментар на измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Видове акцизни стоки - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Въведение - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Възникване на задължение за заплащане на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Възстановяване на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Данъчно задължени лица - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Документация и отчетност - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Контрол - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Методи за определяне размера на дължимия акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Обезпечения - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на новия Закон за акцизите и данъчните складове - Ред за заплащане на акциз - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите - 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар на промените в Закона за акцизите - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар на промените в Закона за акцизите - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Административнонаказателни разпоредби - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Анулиране на акцизен данъчен документ - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Въвеждане на срок в процедурата за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Възстановяване на акциз - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Движение на акцизни стоки - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗАДС – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване от акциз, свързано с Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (в сила от 01.07.2022 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Правно-технически и редакционни промени - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Прецизиране на определението за „независима малка пивоварна“ - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в разпоредбите за обезпеченията при режим отложено плащане на акциз - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други разпоредби - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Енергийни продукти - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Изменения в ЗАДС, в сила от 1 януари 2010 г. – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Компетенции на митническите органи - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Нов процесуален ред относно установени задължения за акциз за стоки - предмет на нарушение по ЗАДС- 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Нови забрани и ограничения относно енергийните продукти за отопление- 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общ преглед на промените в закона - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Акцизни документи - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Безвъзвратна загуба на акцизни стоки в резултат на непредвидими обстоятелства или непреодолима сила - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Контрол - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Нови основания за отнемане на лиценз за управление на данъчен склад - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Обезпечения - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Прилагане на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени в института на споразумението за прекратяване на административнонаказателно производство - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени в разпоредбите за освобождаване от акциз - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени в разпоредбите относно акцизния режим на освободените за потребление акцизни стоки - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване за потребление от обект за винопроизводство на малък винопроизводител - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване за потребление при прекратяване действието на удостоверение за освободен от акциз краен потребител (ОАКП) - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване от облагане с акциз на енергийните продукти за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада възможността за смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, освободени от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада изискването за поставяне на бандерол върху хранителни добавки - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Отпада правото на възстановяване на акциз за електрическа енергия на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Перспективи в развитието на акцизното законодателство – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Подаване на документи по електронен път - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Попълване на справка-декларацията от физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол ферментирали материали от грозде и плодове - собствено производство, преди началот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Преглед на Закона за акцизите и данъчните складове – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Предоставяне на информация за издадените ревизионни актове - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Прецизиране на солидарната отговорност при данъчно задължените лица - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в ЗАДС, в сила от 1 април 2010 г. ­ деня на влизане в сила на Директива 2008/118/ео на Съвета – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в ЗАДС, в сила от деня на обнародването на зидзадс (1 декември 2009 г.) – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки - Бандероли - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки - Освобождаване от акциз на бира за лично потребление - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки - Промяна в определението за „шумящи вина“ - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки - Промяна в разпоредбите за регистрация на обекти на независими малки винопроизводители - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Възстановяване на акцизните ставки за втечнен нефтен газ (LPG) и за природен газ - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Задължителна регистрация при потребяване на собствена електрическа енергия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Промени в определението за „минералогични процеси“ - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Промени, свързани с режима за освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Промени, свързани със смазочните масла и консистентните смазки–греси - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Данъчна основа и акцизна ставка на новите тютюневи изделия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Изключения от акцизния режим за новите тютюневи изделия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Нови тютюневи изделия, облагаеми с акциз – определения - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Освобождаване от акциз на новите тютюневи изделия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Преходни правила за новите тютюневи изделия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия и алкохолните напитки - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в изискванията за извършване на търговия с тютюневи изделия - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в изискванията към лицензираните складодържатели, регистрираните получатели и регистрираните лица, извършващи дейности с електрическа енергия и природен газ - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени на акцизната ставка за цигарите от 01.01.2016 г. - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени относно отпадъците от тютюн - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Административни санкции при движение на освободени за потребление акцизни стоки (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Използване на обезпечението, предоставено за режим отложено плащане на акциз, и при получаване на акцизни стоки, които в държавата членка н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Национален режим за движение на акцизни стоки, които в държавата членка на получаване или на изпращане не се облагат с акциз (в сила от 13.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нередовности по време на движението на акцизни стоки, освободени за потребление (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нов режим за движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територият
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нови правила за третиране на частичните загуби поради естеството на акцизните стоки, възникнали по време на движение между държави членки (
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени в режима на движение на освободени за потребление акцизни стоки при условията на дистанционна продажба - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени при освобождаването от заплащане на акциз при пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на акцизните стоки (в сила от 13.02.2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени, свързани с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Независими малки производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Освобождаване от акциз на денат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Промяна в определенията за шумя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 289 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА