Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Агенцията по вписванията ще води и регистъра на имуществените отношения на съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Ако наследяват деца и съпруг, братята и сестрите нямат никакъв шанс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Актуален поглед към приноса по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството - правна същност, предпоставки и ред за реализиране на правото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Актуални въпроси на публичната продан с участието на съделители и съпруг-недлъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Актуални въпроси по възстановяването на запазената част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Актуално ли е ППВС № 8 от 1980 г. в случаите на придобиване по давност от съпрузи в режим на имуществена общност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава втора - Сключване на брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава девета - Отношения между родители и деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава десета - Задължение за издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава единадесета - Настойничество и попечителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава осма - Осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава пета - Прекратяване на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава първа - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава седма - Родство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава трета - Лични отношения между съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава четвърта - Имуществени отношения между съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава шеста - Произход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Банковият влог между личното имущество и съпружеската имуществена общност по новия Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Бащинство се оборва в съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виргиния Банова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Бащинство се оспорва само пред съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Бащинството се оспорва до година след раждането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Бившият съпруг плаща наем за жилището
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дочка Хрусанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Бракът може да се прекрати не само с развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Братовчеди наследяват последни, и то ако няма преки наследници или съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Брачен договор може да има и при отдавна сключен брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Бъдещи грижи за завещателя - мотив на завещанието или основание за нищожност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 В етажната собственост разноските се делят съгласно ПУРНЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирела Веселинова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Ваденето на удостоверение за наследник се смята за действие по приемането на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Важен проблем относно действителността на завещанието в противоречивата практика на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Важни обстоятелства, които налагат разкриване на тайната на осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Валидност на завещанието след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Вид на презумпцията за последователност при едновременна смърт на две или повече лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Включва ли се придобитият по давност през време на брака недвижим имот в обема на съпружеската имуществена общност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Влог ли е по смисъла на Семейния кодекс договорът за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Вписване на волеизявление на починало лице - два казуса от съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Вписване на наследниците в удостоверение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Временно ползване на имотите при делбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Всеки наследник може да претендира в съда за запазена част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Всеки съсобственик дължи обезщетение за ползване на обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Васева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Всички деца - включително осиновени или от друг брак, наследяват поравно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Втората съпруга наследява, както и ако беше първа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Възлагане на неподеляемо жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Възможни хипотези при спор за разпределение на ползването на съсобствен терен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Възможно ли е осъществяване на принудително изпълнение върху имущество и вземания на ненавършили пълнолетие лица?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Възможности за делба през време на брака на имущество ­ съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Възпрепятстване на разпределеното с договор ползване като основание за иницииране на производство по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Възстановяване на запазена част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Възстановяване на запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Възстановяване на запазената част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Възстановяването на запазена част от наследството като способ за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от правоимащите наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Хаджиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Въпроси на наследственото правоприемство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Въпроси на началния стадий на съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси на удостоверението за наследници като официален документ в практиката на административните и гражданските съдилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Въпроси по прилагането на чл. 25 ЗННД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Въпроси по чл. 76 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Въпроси, касаещи допустимостта на иска за прогласяване на нищожността на отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Вътрешни отношения между солидарни длъжници - бивши съпрузи, по ипотечния кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Граници на приложното поле на чл. 33 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Давност при делба на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Движимите вещи след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Действие на презумпцията за съвместен принос при иск по чл. 29 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Действие на прекратяването, развалянето и унищожаването на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Действие на режима на имуществените отношения между съпрузите и спрямо трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Действителната стойност на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Декларира се и купен, и наследен, и придобит чрез делба имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Делата за издръжка в държавите членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Делата за разводи се пазят 10 години, а за издръжка - 25 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Делба без участие на сънаследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Делба на дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Делба на два обекта между двама съсобственици при неравенство на делбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Васева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Делба на незаконни строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Делба на разнородни имоти с участието на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Делба на семейния дом
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Делба на съсобственост при отношения с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Делба, но само с участието на всички наследници, спестява спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Делбата на наследство може да мине и без съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Детето наследява и при отнето родителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Деца от различни бракове наследяват поравно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Децата имат запазена част при наследяване и на разведен родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Децата наследяват и родители с отнети права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Децата наследяват личен имот на родител наравно с преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Доброволна делба на имоти в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Доброволната делба е за предпочитане пред съдебната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Добросъвестен владелец ли е купувачът в хипотезата на чл. 76 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Договор за доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Договор за доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Доказване личния характер на имуществото, придобито през време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Доказване на устни договори при фактическо съжителство и ограничението по чл. 164, ал. 1, т. 3 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Домашното насилие - правни проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Допустим ли е отрицателен установителен иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената идеална част?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Допустимо ли е непълнолетен да направи отказ от наследство и представлява ли това отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Допустимо ли е прекратяването на делбеното производство във втората фаза на делбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Допустимо ли е упражняването на насилие спрямо дете и спрямо единия родител, защото в младостта на родителите не е имало „джендър“ образование?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сибила Игнатова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Допустимост на съдебна делба - някои особени хипотези - Актуална съдебна практика на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Допълнителни права на наследниците по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Другарството на съпрузите по искове за собственост в контекста на тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Дял от съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Дялове на сънаследниците в натура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 687 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА