Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Материалноправни характеристики на полезния модел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Писарска
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Съдебна практика на ВКС по чл. 92, 97 и 98 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Отговорност за недостатъци на общи части при етажна собственост - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Ограничения в промяната на предназначението на гори, придобити чрез замяна с държавата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Отговорност за недостатъци на общи части при етажна собственост - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Някои спорни въпроси относно замяната на ипотеката като обезпечение по договор за кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Съдържание на термина „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗОНПИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Действие на вписването и правни последици от неговото извършване - Правни последици от извършването на вписването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Действие на вписването и правни последици от неговото извършване - Действие на вписването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Вписването - гаранция за правната сигурност - Учредяване, действие, прекратяване и заличаване на ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Вписването - гаранция за правната сигурност - Актове, подлежащи на вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Вписването - гаранция за правната сигурност - Същност на вписването и неговото извършване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Защита на владението - Иск по чл. 76 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Защита на владението - Иск по чл. 75 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Защита на владението - Обща характеристика на исковете по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Владение и държане - Процесуални въпроси на претенциите за подобрения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Владение и държане - Права на владелеца върху плодовете, необходимите разноски и подобренията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Владение и държане - Видове владение. Добросъвестно владение. Основания за придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Владение и неговото действие - Владение и държане - Владение и държане - характеристики и различия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Защита на правото на собственост и на други вещни права - Видове способи за защита на правото на собственост - Негаторен иск (чл. 109 ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Защита на правото на собственост и на други вещни права - Видове способи за защита на правото на собственост - Иск за определяне на граници между имоти (чл. 109а ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Защита на правото на собственост и на други вещни права - Видове способи за защита на правото на собственост - Отстраняване на грешки и непълноти в кадастралната карта и кадастралния регистър по административен р
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Защита на правото на собственост и на други вещни права - Видове способи за защита на правото на собственост - Съотношение между иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и иска за собственост на реституиран земеделски имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Защита на правото на собственост и на други вещни права - Видове способи за защита на правото на собственост - Ревандикационен иск за собственост. Приложно поле. Легитимация на страните и възражения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Защита на правото на собственост и на други вещни права - Видове способи за защита на правото на собственост - Установителен положителен и установителен отрицателен иск за собственост. Приложно поле. Легитимация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Ограничени вещни права – Сервитути - Отделни видове сервитути, предвидени в нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Ограничени вещни права – Сервитути - Същност на сервитутните права. Способи за учредяване, придобиване и защита на сервитутните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Ограничени вещни права - Вещно право на ползване върху чужд имот - Прекратяване на правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Ограничени вещни права - Вещно право на ползване върху чужд имот - Основни права и задължения на ползвателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Ограничени вещни права - Вещно право на ползване върху чужд имот - Понятие, съдържание и начини на възникване на правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Ограничени вещни права - Правото на строеж - Погасяване на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Ограничени вещни права - Правото на строеж - Правомощия на суперфициаря и тяхната защита. Разпореждане с правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Ограничени вещни права - Правото на строеж - Способи за възникване на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване на обекти в сгради без строителни книжа в условията на търпимост - Законова възможност за разпореждане със сгради или самостоятелни обекти в сгради без строител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Солакова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване на собственост при преработване и присъединяване на вещи. Принадлежност към главна вещ - Правилото на чл. 98 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване на собственост при преработване и присъединяване на вещи. Принадлежност към главна вещ - Придобиване на вещ при присъединяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване на собственост при преработване и присъединяване на вещи. Принадлежност към главна вещ - Придобиване на собственост при преработване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване на право на собственост по приращение и добиви от вещта - Придобиване на плодове и добиви от вещта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване на право на собственост по приращение и добиви от вещта - Последици от учредяването на право на строеж и право на ползване върху поземления имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване на право на собственост по приращение и добиви от вещта - Същност на придобиването по приращение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение - фактически състав на придобиването. Особености при придобиването на откраднати или изгубени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение - фактически състав на придобиването. Особености при придобиването на откраднати или изгубени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобивна давност - Придобиване по давност на реално определени части от поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобивна давност - Уредба на придобивната давност в реституционни закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобивна давност - Присъединяване на срока на владението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобивна давност - Прекъсване на давностния срок. Действие и основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобивна давност - Спиране на придобивната давност. Действие и основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права - Способи за придобиване на собственост - Придобивна давност - Същност на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Етажна собственост - Статут на дворното място като обща част. Хоризонтална етажна собственост. Особености и специфика на собствеността при жилищните комплекси от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Етажна собственост - Поддържане, възстановяване и подобрение на общите части и организация на управлението на етажната собственост - Закон за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Етажна собственост - Възникване и правна характеристика на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Частна собственост - Значение на заснемане на имотите в кадастралната карта и отразяване на данните в кадастралния регистър за вещните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Частна собственост - Административноправен режим на недвижимите имоти. Урегулиране на поземлени имоти по ЗТСУ и ЗУТ. Действие на устройствените планове по отношение на правото на собственост. Първа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Солакова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Частна собственост - Ограничения при упражняването на правото на собственост. Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Частна собственост - Ограниченията на частната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Частна собственост - Субекти на частната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Вещно право - Право на собственост. Форми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Вещно право - Специфика на вещните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Вещно право - Предмет на вещното право. Вещи. Видове вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Собственост - Вещно право - Общи бележки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Допустимо ли е сключване на последващ договор за отмяната на договор за дарение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Разваляне на предварителния договор за продажба на недвижим имот в условията на стопанска непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Обезщетение за ползването на недвижим имот при съдебно отстраняване на собственика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Придобиване по давност на собственост върху обект, представляващ принадлежност към жилище в сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Правна защита на интересите на собственик в сграда – етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Съдебна практика на ВКС в материята на подобренията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Защита срещу виновно поведение на етажен собственик, което води до увреждане на друг самостоятелен обект от етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Отчуждаване по Закона за планово изграждане на населените места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Местна подсъдност на съдебни дела по Закона за защита от дискриминация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Връчване на книжа и призовки на чужденци в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Управление на етажната собственост при спор между етажните собственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Правен статут на собствениците в етажната собственост след промените в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Договори за възмездно ползване на паркоместа: наем или влог?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Допустимо ли е изменение на отрицателен установителен иск в осъдителен?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Съдебна практика на ВКС по чл. 108 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Предели на приложение на санкционната мярка по отнемане на превозни средства според практиката на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 За разликата между техническа грешка и явна фактическа грешка в гражданското съдопроизводство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Формата на договорите за прехвърляне на недвижим имот включва ли разрешението на съда за прехвърляне на имота, собственост на дете чужденец?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Отпадане на наказуемостта на деянието и влиянието върху отмяната на дарението в случаите на чл. 227, ал. 1, б. „а“ и „б“ ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 В кои случаи избени помещения в сграда в режим на етажна собственост могат да се придобият от собственик на самостоятелен обект в сградата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Общ преглед на предложените промени в Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Някои разсъждения за възстановяване на деленето на собствеността на публична и частна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова - Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Критични бележки по Тълкувателно решение № 4/2020 от 09.05.2023 г. на ВКС във връзка с обявяване на предварителния договор за окончателен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Приложимост на правилото на чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите при нищожност на прикритата сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Съдебна практика на ВКС по чл. 68 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Съдебна практика на ВКС по чл. 79 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Разпределение на разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Съдебна практика на ВКС в материята на владелческите искове (чл. 75 и 76 ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Прекъсване на придобивната давност с признаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Нови моменти при подаването на декларациите за имущество и интереси по Зпконпи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Възможни проблеми по приложението на чл. 51 от Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Разваляне на договора за учредяване на право на строеж и за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Свикване и провеждане на паралелни общи събрания на етажните собственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Съдебна практика на ВКС в материята на негаторния иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Ниската продажна цена като основание за недействителност на сделки с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Равeнството пред закона като елемент от режима на конституционно установената защита на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Въпроси на приложението на чл. 190 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Съдебна практика на ВКС по вещното право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Придобиване на имот от търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Построяване на сграда върху няколко съседни имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 713 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА