Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 12)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 100 лева коледна добавка към пенсиите за декември ще получат всички пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Eлектронни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт във връзка със задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Hовата Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Hови моменти в процедурите за промяна на участието и за прехвърляне на средства от партидата на един в друг пенсионен фонд от същия вид
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното пенсионно осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Kоментар по парични обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Kоментар по парични обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Kоментар по регистрацията на трудовите договори в НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Oпределяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Oсигуряване на лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Oсновни параметри на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Oт 1 май 2010 година влизат в сила нови европейски регламенти за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Oт 1 юли 2017 година заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица се подават и по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Oт 1 юли 2019 година са в сила изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и в приложенията към нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Oще за промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и предвижданите нови размери на минималните пенсии от 1 юли 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 “Закупуването” на осигурителен стаж ­ една допълнителна възможност по пътя към пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 “Коледни добавки” ще получат пенсионерите, чиито пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях са до 300 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Административно и съдебно обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Актуален ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Актуални промени в осигурителното законодателство, във връзка с извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Актуални промени, свързани с пенсиите, които влизат в сила до края на годината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Актуални условия за придобиване на право на пенсия през 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Актуални условия за придобиване право на пенсия през 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Актуални условия за придобиване право на пенсия през 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Архивното стопанство на НОИ ­ състояние и перспективи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Белгийският “Сребърен фонд”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Славова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Болничен лист може да се издаде и за минало време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Болнични се плащат и след края на срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Болничните - в НОИ до два дни след заплатите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране на социалната сигурност на работниците-мигранти - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране на социалната сигурност на работниците-мигранти - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 България и Черна гора подписаха двустранна спогодба за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2005 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Бюджетът на държавното обществено осигуряване през 2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 В кои случаи се изплащат обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 В някои случаи образованието се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Валидни ли са удостоверенията за осигурителен стаж и доход, изготвени на компютър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Вдигат Ви пенсията, ако е дадена до 2000 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Видове пенсии, предоставяни от пенсионноосигурителните дружества на осигурените лица в универсален пенсионен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Видове пенсионни продукти във фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Видове пенсионни продукти, предлагани от пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя веднъж годишно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Висшистите могат да направят осигурителни вноски за пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Влияние на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. върху пенсиите, обезщетенията и осигурителните доходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Времето на неплатен отпуск за временна неработоспособност се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въвеждане на данни от болнични листове със застъпващи се периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Възможност за внасяне на осигурителни вноски, с оглед придобиване право на пенсия, имат лицата, навършили общата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Възможности за закупуване на осигурителен стаж за времето на следването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Възможности за набавяне на необходимите “точки” за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Възможности за преизчисляване на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Възможности, предвидени в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, за получаване на повече от една пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Възнаграждение и осигурителни вноски за участие в Управителен съвет на сдружение ­ юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Възстановяване на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд по реда на новия § 4б от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори по осигуряването - 1/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Въпроси и отговори по осигуряването - 2/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Въпроси и отговори по осигуряването - 3/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 1/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 2/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 3/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по пенсиите - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Въпроси и отговори по пенсиите - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Въпроси и отговори по пенсиите – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по пенсиите – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по пенсиите – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 10/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 24/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 25/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 8/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 9/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 11/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 12/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 13/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 14/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 15/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 16/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 17/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 18/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 19/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 20/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 21/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 22/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 23/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 26/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 27/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 28/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 29/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 30/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 12)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1148 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА