Закон за здравето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01
ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 46 от 3.6.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 85 от 25.10.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 82 от 12.10.2007 г., ДВ, бр. 95 от 20.11.2007 г., ДВ, бр. 13 от 8.2.2008 г., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 36 от 15.5.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., ДВ, бр. 41 от 1.6.2010 г., ДВ, бр. 42 от 4.6.2010 г., ДВ, бр. 50 от 2.7.2010 г., ДВ, бр. 59 от 31.7.2010 г., ДВ, бр. 62 от 10.8.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2011 г., ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., ДВ, бр. 45 от 14.6.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 40 от 29.5.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., ДВ, бр. 101 от 18.12.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 30 от 26.3.2013 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 99 от 15.11.2013 г., ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 9 от 3.2.2015 г., ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г., ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г., ДВ, бр. 27 от 5.4.2016 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., ДВ, бр. 18 от 27.2.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 г., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 23 от 14.3.2020 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 34 от 9.4.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 67 от 28.7.2020 г., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2022 г., ДВ, бр. 17 от 1.3.2022 г., ДВ, бр. 18 от 4.3.2022 г., ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г., ДВ, бр. 41 от 3.6.2022 г., ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г., ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2022 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 80 от 19.9.2023 г., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., ДВ, бр. 96 от 17.11.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 35 от 19.4.2024 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.