Информация за актуализация номер 1851

Изберете номер на актуализация и натиснете "Продължи":


Намерени 89 документа
подредени по вид на документа

Влияние на световната пандемия от Covid-19 върху годишното счетоводно приключване, финансовата отчетност и независимия финансов одит за 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Актуализирани методически документи във връзка с осъществявания от Агенцията за обществени поръчки предварителен контрол чрез случаен избор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Актуални въпроси при продажба на чужд имот в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 1/2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 2/2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 3/2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 4/2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 5/2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 6/2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 7/2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 8/2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

За правото на работника или служителя да откаже изпълнението на определена работа, или да преустанови нейното изпълнение, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

За противопоставимостта на договора за аренда на земеделска земя при публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

За някои спорни въпроси, свързани с тълкувателната практика на вкс в сферата на трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Развитие на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решението на общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Как да планираме отпуска си за новата година - основен, удължен или допълнителен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Какви документи е задължен да издава работодателят на своите работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Какво разбира Законът за ограничаване на плащанията в брой под „всяко плащане“?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Какво предвиждат промените в Закона за ДДС, обнародвани на 31.12.2021 г. и в сила от 01.01.2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Лицензиране на авторски права чрез концепцията NFT
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Кога е налице несъвместимост при изпълнението на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Институтът отговаря на новите потребности при управлението на огромен финансов ресурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Институтът отговаря на новите потребности при управлението на огромен финансов ресурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Приложимостта на чл. 114, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите при търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Произход от майката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Преглед на промените в образеца на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Преглед на промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Преглед на съдебната практика по въпросите на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Новите положения в закона за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Новите моменти при вписване на особен залог по партидата на търговците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Особености в провеждането на процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Менителнични ефекти с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Някои въпроси на отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите през погледа на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Срокове за подаване и промени в Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Строителство в поземлени имоти с неприложена улична регулация в контекста на РКС № 17/2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Съдебна практика на ВКС по чл. 143 от Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Съдебна практика на ВКС по чл. 19 и чл. 29 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Търпими действия, неформиращи владение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 125 на ВКС от 02.07.2019 г. по гр. д. № 3576/2018 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 159 на ВКС от 14.06.2013 г. по гр. д. № 1492/2013 г., г. к., ІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 162 на ВКС от 17.06.2013 г. по гр. д. № 1317/2012 г., г. к., ІІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 286 на ВКС от 02.02.2015 г. по гр. д. № 3788/2014 г., г. к., І г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 33 на ВКС от 30.03.2021 г. по гр. д. № 2389/2020 г., г. к., ІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 385 на ВКС от 08.02.2016 г. по гр. д. № 6740/2014 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 424 на ВКС от 24.01.2012 г. по гр. д. № 1872/2010 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 483 на ВКС от 15.07.2010 г. по гр. д. № 991/2009 г., г. к., І г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 529 на ВКС от 01.07.2013 г. по гр. д. № 181/2011 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № 98 на ВКС от 12.07.2017 г. по гр. д. № 3871/2016 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Определение № 121 на ВКС от 01.03.2018 г. по гр. д. № 2509/2017 г., г. к., ІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Определение № 654 на ВКС от 05.05.2011 г. по гр. д. № 1851/2010 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Определение № 988 на ВКС от 21.08.2012 г. по гр. д. № 181/2011 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Тълкувателно решение № 3 на ВКС от 27.03.2019 г. по тълк. д. № 3/2017 г., ОСГТК
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Тълкувателно решение № 4 на ВКС от 03.02.2017 г. по тълк. д. № 4/2015 г., ОСГТК
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Тълкувателно решение № 4 на ВКС от 06.11.2017 г. по тълк. д. № 4/2015 г., ОСГК
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Прилагането на противоепидемичните мерки в предприятията ще бъде основен акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2022 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Новите правила в административнонаказателното производство, в сила от 23.12.2021 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Считано от 25 декември 2021 г. са в сила важни промени в пенсионното законодателство, свързани с размера на трудовите пенсии
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение на НС от 21.01.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енерг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Решение № РД-НС-04-156 на НЗОК от 16.12.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

Наредба за опазване на околната среда в морските води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

Наредба № Н-1 от 17.01.2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Постановление № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

Указ № 43 от 23.01.2017 г. за възлагане правомощия на вицепрезидента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

Указ № 9 от 22.01.2022 г. за възлагане правомощия на вицепрезидента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Валутни курсове за периода 1 януари 2021 г. - 21 януари 2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Валутни курсове за периода 1 януари 2021 г. - 21 януари 2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Валутни курсове за периода 1 януари 2022 г. - 24 януари 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Валутни курсове за периода 1 януари 2022 г. - 24 януари 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Валутни курсове за митническите цели
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2012 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2012 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Календар на счетоводителя
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общи индекси на потребителските цени
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общи индекси на потребителските цени
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Официални празници през 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Официални празници през 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Официални празници през 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Официални празници през 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25


Изберете номер на актуализация и натиснете "Продължи":