Изберете визиран нормативен акт


ЕПИ Нормативни актове => НОРМАТИВНИ АКТОВЕ - ПО ВИДОВЕ => Заповеди => Заповед № РД-644 от 26.05.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Находище на алоевиден стратиотес в каналите между м. Калугерски град и м. Тополите", землище на с. Селановци, община Оряхово, област Враца, в защитена местност с наименование

Изберете нормативен акт или разпоредба от него и натиснете "Продължи"