ЕПИ Труд и социално осигуряване => Административно-правни процедури и приложни документи =>
Примерни длъжностни характеристики

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Общо: 212 елемента в списъка
подредени по име, номер и дата

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

 Отменени
 Типови длъжностни характеристики на съдебните служители

 Автомеханик
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Автомонтьор
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Администратор, хотел
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Акушерка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Арматурист
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Архивист
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Архитект
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Барман
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Бояджия , промишлени изделия
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Брокер, недвижими имоти
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Водач, мотокар
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Водач, селскостопански машини
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Възпитател
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен асистент
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен асистент
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен асистент
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен готвач
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен експерт
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен инженер
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен инспектор
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен секретар, администрация
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен счетоводител
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен технолог, преработваща промишленост
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Главен юрисконсулт
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Готвач
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Деловодител
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Директор дирекция, администрация
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Директор, дирекция „Правна“
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Диспечер, транспортни средства
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Домакин
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Доцент
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Дърводелец
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Дърводелец , мебелист
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Държавен експерт
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Екскурзовод, музей/художествена галерия
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Експедитор, стоки и товари
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Експерт, връзки с обществеността
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Експерт, инвеститорски контрол
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Експерт, обучение и квалификация
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Експерт, организация на труда
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Експерт, подбор на персонала
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Експерт, политика на цените
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Експерт, продажби
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Експерт, реклама
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Електрозаварчик
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Електромонтьор
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Животновъд
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Завеждащ научна лаборатория
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Заливач, форми
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Заместник управител
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Зидаромазач
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Изготвител, тапицерска вложка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Икономист
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Икономист, индустрия
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Инженер, енергетик
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Инженер, механик
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Инженер, проектант
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Инструктор, обучение водачи на моторно превозно средство
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Калкулант
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Камериер/камериерка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Касиер
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Касиер, обменно гише
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Касиер, счетоводство
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Книговезец
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Ковач
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Консултант (промотьор), продажби
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Кранист
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Крояч, текстил
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Куриер
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Лаборант
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Лекар
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Лекар по дентална медицина
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Леяр
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Машинен оператор, банциг
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Машинен оператор, опаковане/увиване
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Машинен оператор, циркуляр
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Машинописец
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Медицинска сестра
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Мениджър, логистика
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Метролог
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Механик, промишлено оборудване
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Миньор
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Младши експерт
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Младши счетоводител, държавен служител
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Моделиер-конструктор, облекла
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Монтажник, дограма
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Монтажник, метални конструкции
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Монтьор, земеделски машини
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 14.05.2013 г.

 Монтьор, промишлено оборудване
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Началник отдел "Административно-стопански"
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Началник отдел "Протокол"
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Началник отдел, администрация
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Началник производство
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

 Началник сектор, администрация
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 19.04.2011 г.

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 212 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА